TAHSİS ŞARTLARIMIZ

01.11.2018 tarih ve 300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Şinik (Akçaabat) Organize Sanayi Bölgemiz 2. derece gelişmiş ilçeler kademesinde yer almakta olup arsa tahsisleri %60 indirim yapılmaktadır.

ARSA TAHSİSİ

Yönetim Kurulumuz tarafından yatırım yapacak Sanayicimize, KISMİ BEDELLİ olarak arsa tahsisi yapılmaktadır.

KISMİ BEDELLİ ARSA TAHSİS ŞARTLARIMIZ

A)Kısmen Bedelli Arsa tahsis müracaatında bulunan firmaların 5.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 10 kişi,10.000 m2'ye kadar olan parseller için en az 20 kişi, 20000 m2'ye kadar olan parseller için 30 kişi, 20.000 m2 den büyük parseller için en az 50 kişi istihdam taahhüdünde bulunması gerekmektedir.

B) 2023 yılı için Sanayi Parseli m2 fiyatımız 1000,00 TL. ‘dir. Arsa m2 fiyatı; açıklanan Bütçe Yılı Yeniden Değerleme oranınca artırılmaktadır. Kısmı bedelli arsa bedeli % 60 indirimli fiyatı ile 4000 m2 /tl Ayrıca Arsa tahsis bedelinin haricinde alt yapı katılım payı da alınmaktadır.

C) Alt yapı katılım payı (15,00 m2/tl )  ödemesi peşin olup, arsa tahsis bedeli ise %40 ı peşin geri kalanı yatırımcının tercihine göre 2 yıllık vade farklı seçenekleri uygulanabilmektedir.

D) Sözleşme yapılırken arsa tahsis bedeli alınmakta olup örneğin; 1 dönüm arsa için (400,00 m2/tl *1.000 m2 =400.000,00 TL) ayrıca (15,00 m2/tl*1.000 m2 =15.000,00 TL) alt yapı katılım payı  peşin olarak alınmaktadır.

E) Arsa Tahsis işlemine müteakip, yatırımcımızın 1 yıllık süre içerisinde projelerini onaylatarak yapı ruhsatını ve 2 yıl içerisinde de iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatını alarak üretime geçmesi gerekmektedir.

F) Borcun tamamının ödenmesi veya limit içi süresiz teminat mektubu verilmesi karşılığında Sanayicimize tapu tahsisi yapılabilmektedir.

G) Yatırımcı üretime başladığı zaman tapu üzerindeki Vefa hakkı şerhi kaldırılır.

H) Arsanın taban alanı olarak asgari %25’lik kısmı kapalı yapılmak zorunda olup, azami %75’lık kısmı kapalı alan olarak yapılabilir.

F) Bölgemizin giderlerinde kullanılmak üzere, tahsis edilen arsa m2 üzerinden yıllık olarak Yönetim Aidatı talep edilmektedir. 2022 yılı için belirlenen arsa m2 bedeli yıllık 0,45 TL. (Onbeşkuruş) ’dur.

 

2023 yılı Hizmet Bedelleri

Plan Proje Kontrol ve Tasdik Hizmet Bedeli (Takım)                                             3.036,00 ₺

Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli    (m2)                                                                           12,15 ₺

Yanan, Yıkılan Yapılar Formu hizmet bedeli(Adet)                                               3.036,00 ₺

Yapı Kullanma İzni Hizmet Bedeli     (m2)                                                               12,15 ₺

İşyeri Açma ve Çalıştırma Belgesi   Bedeli Belediye Harcı Hariç                         6,06 ₺

Su Satış Bedeli m3 (KDV Hariç          )                                                                        10.00

Atık su Bedeli(KDV Hariç)                                                                                             5.50 

Yönetim Aidatı  (m2)                                                                                                  0,45 ₺