AVANTAJLAR

Düzköy yoluna 3,5 Km

Karadeniz sahil yoluna 17 Km

Havaalanına 33 km

Limana 29 km. mesafede

Tüm alt yapı hizmetleri tamamlanmış

Çevreye duyarlı sanayi

Devlet Teşvikleri

Orta doğu ve Kafkasların geçiş noktası üzerinde olması 

OSB'lere tanınan vergi muafiyetleri