HİZMET BEDELLERİ

2019 yılı Hizmet Bedelleri

Plan Proje Kontrol ve Tasdik Hizmet Bedeli (Takım)                                                    1.000,00 ₺

Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli      (m2)                                                                              2,00 ₺

Ruhsat İsim Değişikliği Yenileme ve Kullanım değişikliği (Adet)                                500,00 ₺

Yanan, Yıkılan Yapılar Formu hizmet bedeli(Adet)                                                       500,00 ₺

Yapı Kullanma İzni Hizmet Bedeli         (m2)                                                                1,50 ₺

İşyeri Açma ve Çalıştırma Belgesi   Bedeli Belediye Harcı Hariç                                 1.000,00 ₺

Su Satış Bedeli m3 (KDV Hariç            )                                                                        3,50 ₺  

Yönetim Aidatı  (m2)                                                                                                      0,15 ₺