HİZMET BEDELLERİ

2023 yılı Hizmet Bedelleri

Plan Proje Kontrol ve Tasdik Hizmet Bedeli (Takım)                                                    3.036,00 ₺

Yapı Ruhsatı Hizmet Bedeli      (m2)                                                                             12,15 ₺

Yanan, Yıkılan Yapılar Formu hizmet bedeli(Adet)                                                       3.036,00 ₺

Yapı Kullanma İzni Hizmet Bedeli         (m2)                                                                12,15 ₺

İşyeri Açma ve Çalıştırma Belgesi   Bedeli (Belediye Harcı Hariç)                             6,06 ₺

İçme Suyu Satış Bedeli m3 (KDV Hariç       )                                                           10,00 ₺

Atık Su  Bedeli m3 (KDV Hariç       )                                                                    5,50 ₺

Yönetim Aidatı  (m2)                                                                                                      0,45 ₺