RUHSAT SÜRECİ

 

            Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 108 inci Maddesine göre tahsis edilen arsa ile ilgili olarak tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne tasdik ettirerek yapı ruhsatı alınması gerekmektedir.

İlgili maddeye istinaden firmanıza tahsis edilen alan ile ilgili olarak parsel tahsis tarihi dikkate alınarak ekte belirtilen evrakların hazırlanarak yapı ruhsatı alınması için gerekli çalışmaların yapılmasını rica ederiz.

 

            EK-1 : YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

             

                *ŞİNİK OSB’ye hitaben yazılmış, İnşaat ruhsatı talep dilekçesi .

                  *OSB Tarafından verilen, Arsa Tahsis Belgesi ,Çap,imar durumu

 

                   * ”ÇED OLUMLU KARARI”  veya  “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI” eklenmelidir.(İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden talep edilecektir.)

                      

                  *PROJELER 3 takım (Yapı Denetim Kuruluşunca Onaylı)

                  *Jeolojik etüt raporu

                 *Zemin etüt raporu

                 *Mimari proje

                 *Statik proje

                 *Elektrik tesisat projesi

                 *Mekanik tesisat projesi

                  *Yangın tesisat projesi

                  *Gerekiyorsa asansör, kalorifer tesisat projesi ve Sığınak Raporu

                 *Yapı müteahhidi ticaret odası kaydı ve Yetki belgesi

                 *Yapı müteahhidi vergi levhası fotokopisi

                 *Yapı denetim firmasının banka hesap numarası

                 *Şantiye şefi sicil belgesi

 

                 *SÖZLEŞMELER :

                  -Katılımcı ile Müteahhit arasında yapılan,

                  -Müteahhit ile şantiye şefi arasında yapılan,

                  -Yapı denetim firması ile katılımcı arasında yapılan sözleşmeler.

                  -Mal sahibi yapının müteahhitliğini kendisi üstleniyorsa , mal     

                    sahibinin yapının  müteahhitliğini üstlendiğine dair noter  tasdikli   taahhütnamesi

                   -Proje müellifi  belgeleri ya da taahhütnameleri(ilgili meslek   odalarından onaylı)

                   -Şantiye şefi sözleşmesi ve taahhütnamesi

                   -Yapı denetimi hizmet sözleşmesi

                   -Yapı denetim firmasına ait izin belgesine dair belge ile başvurulur.

                  

                             

          EK-2 : YAPI KULLANMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

      *ŞİNİK OSB’ye hitaben yazılmış, Yapı kullanma izin belgesi talep  dilekçesi.

       *Ruhsat fotokopisi

       *Yapı denetim firmasınca düzenlenen "yapının projesine ve eklerine uygun   olarak tamamlandığını bildiren" Teknik Rapor

       *SGK'dan pirim borcu bulunmadığına dair ilişkisizlik yazısı.

       *Akçaabat Vergi Dairesinden alınan İskan Harcının tahsil edildiğine  dair yazı

       * ÇED(Çevresel Etkileri Değerlendirme) görüşü(İl Çevre ve Şehircilik Müd.)

       * İçme kullanma suyu temini hakkında  açıklama.(Kuyu suyuna ait DSİ'den  alınmış  YAS [yer altı suyu] Belgesi)