E-Devlet Memnuniyet ve Beklenti Anketi

 
İlgi kayıtlı yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın, tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının planlandığı ifade edilmiştir.      Bu kapsamda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, özel sektörün e-Devlet Hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve http://www.edevlet.gov.tr/anket/index.php/782992/lang-tr genel ağ adresinden “Özel Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketi” 03 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacağı bildirilmiştir. (ankete giriş içinedevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır.)